گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پیراپزشکی سرخه سال 1399

تهیه کننده : محبوبه خراسانی (مسئول کتابخانه)

 

گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی ثبت و آماده سازی

 • ثبت، فهرست نویسی و آماده سازی 1231 نسخه کتاب فارسی و 150 نسخه کتاب لاتین
 • نصب و راه اندازی نرم افزار آذرسا
 • جذب نیروی متخصص کتابدار
 •  

گزارش میزان استفاده ازمنابع براساس گزارش نرم افزارآذرسا ازابتدای سال تاپایان اسفند1399

 • با عملیاتی شدن بکارگیری نرم افزار آذرسا از تیرماه 99 ، پروفایل های اعضا  و درخواست های عضویت  در کتابخانه دانشکده پیراپزشکی بررسی شد. در مورد دانشجویانی که تاکنون در نرم افزار کتابخانه ثبت نام نداشته و مراجعه حضوری داشتند آموزش های لازم داده شد.
 • انجام 138 تراکنش امانت، بازگشت و تمدید کتاب
 • کتابهای الکترونیک نیزدراختیارعالقمندان قرارگرفته است .
 •  

گزارش تعدادکارگاه های آموزشی

 • برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه نوپا برای کتابداران دانشگاه در اسفند ماه 99
 • شرکت در کارگاه های برگزار شده توسط کتابخانه مرکزی.
 •  

سایراقدامات انجام شده

 • برگزاری نمایشگاه عیدانه کتاب در اسفند ماه 99
 • همکاری در روزآمد سازی صفحه وبسایت کتابخانه دانشکده
 • مشورت با اساتید گروه های مختلف برای اولویت قرار دادن خرید کتابهای تازه منتشر شده
 • رعایت فاصله گذاری ضدعفونی کردن کتابهای بازگشتی در اختیار گذاشتن مواد ضدعفونی کننده برای کاربران کتابخانه ضد عفونی و تمیز کردن مداوم سالن کتابخانه به صورت روزانه مجزا کردن قفسه ی کتابهای بازگشتی از سایر کتابها