جشن دانش آموختگی آذر 98

جشن دانش آموتگی دانشجویان رشته های کارشناسی فوریتهای پزشکی ، هوشبری و اتاق عمل و کاردانی فوریتهای پزشکی
جشن دانش آموختگی آذر 98     دکتر پیمان حجازی ,  دکتر ثامنی ,دکتر پیمان حجازی,     دکتر پیمان حجازی ,
تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط