برگذاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی کتابخانه 

 

ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

محل برگزاری

1

Word مقدماتی

دانشجویان دانشکده

اردیبهشت 98

آقای صفاخواه

سایت دانشکده

2

Word پیشرفته

دانشجویان دانشکده

اردیبهشت 98

آقای صفاخواه

سایت دانشکده

3

Excel مقدماتی

دانشجویان دانشکده

اردیبهشت 98

آقای

دکتر حجازی

سایت دانشکده

4

Excel پیشرفته

دانشجویان دانشکده

اردیبهشت 98

آقای

دکتر حجازی

سایت دانشکده

5

شیوه های جستجوی علمی (پایگاه های اطلاعاتی رایگان و مشترک دانشگاه)

دانشجویان دانشکده

خرداد 98

خانم

دکتر مومنی

سایت دانشکده

6

پایگاه اطلاعاتی

PubMed

دانشجویان دانشکده

خرداد 98

خانم کاشیان

سایت دانشکده

7

سامانه منبع یاب

اعضای هیأت علمی دانشکده

خرداد 98

آقای دکتر

ولی نژادی

سایت دانشکده

 

 

کارگاه های آموزشی 1398 - 1