دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با بهره‌ گیری از استادان مجرب و جوان، فناوریهای جدید و دستیابی به حداکثر کارایی و اثر بخشی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت و کسب جایگاه برتر در بین مراکز مشابه را چشم انداز خود قرار داده است.

بدینوسیله به تمامی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان محترمی که دانشکده پیراپزشکی را برای تحصیل، فعالیت علمی و اشتغال خود انتخاب نموده و به جمع ما در این دانشکده می‏ پیوندند خوش ‏آمد گفته و امیدواریم بیش از پیش بتوانیم شرایط مناسب و مطلوب را در خور یک محیط نمونه آموزشی و پژوهشی برای تمامی همکاران محترم و دانشجویان گرامی فراهم نمائیم.

از این رو امیدواریم همگی بتوانیم به عنوان عضوی از خانواده بزرگ علم و دانش، در کنار تعهد، تخصص، علم و فن، خود را به زیور فرهنگ و آداب اسلامی و ایرانی بیاراییم تا با ایمانی عمیق و تلاشی ماندگار، راسخ و ثابت قدم در جهت فراگیری علم و دانش همت خویش را بکار بسته و خود را مجهز به سلاح تقوا و پایداری کرده تا گامهای بزرگی را در دستیابی کشور عزیزمان ایران به قله های رفیع علمی و پژوهشی در جهان برداریم.

امید است در پناه الطاف بیکران الهی، همدلی و همکاری تمامی اساتید، پرسنل و دانشجویان گرامی در انجام این مهم موفق و مؤید باشیم.

 

 

دکتر پیمان حجازی

رئیس دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

 

پیام ریاست