تاریخچه

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی سرخه همزمان با تأسیس دانشکده در سال 1386 در ساختمان اصلی دانشکده راه ­اندازی شده استکتابخانه در حال حاضر با مجموعه ای مشتمل بر1080نسخه کتاب فارسی و 47 نسخه کتاب لاتین فعالیت می نماید .

رده بندی کتابخانه براساس رده بندی پزشکی  National  library of medicine(NLM)بوده و سیستم کتابخانه به صورت مخزن باز می باشد.

 وجود1 سیستم کامپیوتر در کتابخانه امکان دسترسی به اینترنت وجود دارد. علاوه بر این کتابخانه مجهز به سیستم Wirelessبوده که امکان دسترسی به اینترنت را در فضای کتابخانه برای کلیه اعضایی که دارای کامپیوترهای شخصی می باشند، فراهم می آورد.

شماره شابکا کتابخانه (شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور) -207980001– IRمی­باشد.

اهداف و وظایف کتابخانه

  • تقویت آموزش، پژوهش وفعالیتهای پژوهشی از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی  به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشکده و مدیریت بهره برداری از این منابع

  •   شناخت نیازهای اطلاعاتی کاربران کتابخانه

  •   سفارش و خرید منابع اطلاعاتی اعم از کتاب های فارسی و لاتین در زمینه های فعالیت آموزشی و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان

  •   امانت منابع اطلاعاتی شامل کتاب

  •   ارایه خدمات بهنگام، دقیق وکامل از طریق همکاران کتابدار به تمام مراجعان.

  • برگزاری مستمر کارگاههای آموزشی اطلاع یابی و آشنایی با منابع الکترونیک برای اعضای هیات علمی و دانشجویان

  • انجام آموزش و راهنمایی های لازم جهت جستجوی اطلاعات و بهره گیری هر چه بهتر از منابع

  • انبار گردانی و وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه های دانشگاه

 آیین نامه کتابخانه

خط مشی کلی کتابخانه بر اساس اصول و قوانین اساسنامه کتابخانه مرکزی دانشگاه می باشد.

مدت امانت کتاب جهت دانشجویان همه مقاطع 14 روز ، پرسنل 10 روز و اساتید 60 روز می باشد. تمدید کتب در صورت مناسب بودن گردش امانت منابع صورت می گیرد.

جریمه دیرکردبر اساس آیین نامه جهت دانشجویان روزی 100 و جهت اساتید و پرسنل روزی 200 تومان می باشد.

تعداد کتب امانیبه تناسب مجموعه کتابخانه و گردش مطلوب امانت حداکثر 5 نسخه جهت دانشجویان، 3 نسخه جهت پرسنل و 7 نسخه جهت دستیاران و اساتید می باشد .

 جامعه استفاده کنندگان

کلیه اساتید، دانشجویان، کارکنان 

 چشم انداز

هدف اصلی کتابخانه  کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشکده پیراپزشکی سرخه از طریق تامین و اطلاع رسانی  منابع اطلاعاتی چاپی نوآوری جهت رسیدن به بهترین شیوه های ارائه ی خدمات و گسترش خدمات علمی و پژوهشی تخصصی بالینی و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است.

 امکانات

این کتابخانه دارای سالن مطالعه با متراژ 300متر مربع و 24 میز مطالعه و 100 صندلی وجود دارد.

 

 

 

معرفی کتابخانه