بسمه تعالي

تاريخچه دانشكده پيراپزشكي سرخه

دانشكده پيراپزشكي سرخه به عنوان اولين موسسه آموزش عالي شهرستان سرخه از سال 1385 به همت مردم شهيد پرور سرخه و مسئولين دانشگاه علوم پزشكي سمنان با عنوان آموزشكده پيراپزشكي سرخه زير نظر دانشكده پرستاري و پيراپزشكي سمنان افتتاح گرديد و در بهمن ماه 1385 اولين دوره دانشجويان رشته فوريتهاي پزشكي در مقطع كاردانيپذيرفته و شروع به تحصيل نمود ه اند ،سپس از سال 1390 به دانشكده پيراپزشكي سرخه ارتقاء پيدا كرد و به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ناپيوسته فوريتهاي  پزشكي و كارشناسي ناپيوسته هوشبري اقدام نمود، في الحال در  رشته هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته فوريتهاي پزشكي و كارشناسي پیوسته و ناپيوسته هوشبري ، كارشناسي پیوسته و ناپيوسته اتاق عمل به انضمام کارشناسی فناوری اطلاعات  سلامت(HIT) و رادیولوژی به تربيت دانشجويان ادامه مي دهد و به عنوان يكي از قطب هاي آموزشي فوريت هاي پزشكي در سطح كشور مطرح است .

تا كنون تعداد  600 نفر دانشجو از اين دانشكده فارغ التحصيل شده اند و در مراكز بهداشتي ،درماني كشور  به خدمت مشغولند. 

 

 

معرفی دانشکده