اعضای هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت( HIT)


 

دکتر مهدی کاهویی  دانشیار- مدیریت اطلاعات سلامت               cv
دکتر علی ولی نژادی                   استادیار- مدیریت اطلاعات سلامت                         cv        
قاسم دیماذر مربی- انفورماتیک پزشکی cv     

 

 

 

 

قضوی شریعت پناهی        مربی- آموزش مدارک پزشکی cv