شرایط انتقال دانشجویان پزشکی 1400 – 1401

 • ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه مبدا از لحاظ مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.
 • متقاضی باید دارای حداقل معدل 12 باشد.
 • نمره دانشجو در آزمون ورودی سالی که در دانشگاه پذیرفته شده است نباید از آخرین فرد پذیرفته شده در همان سال و رشته تحصیلی در دانشگاه مقصد، کمتر باشد.
 • دانشجویان مقطع کارشناسی بعد از گذراندن یک ترم می توانند نسبت به درخواست انتقالی خود اقدام نمایند.
 • دانشجویان رشته های دکتری حرفه ای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی برای درخواست انتقال باید دو ترم تحصیلی را گذرانده باشند.
 • در صورت شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو (در صورتی که دانشجو بنا بر تشخیص قانون به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.)
 • معلولیت یا بیماری صعب العلاج دانشجو (در صورتی که بنا بر تشخیص پزشکان قادر به انجام فعالیت های روزمره به طور مستقل نباشد.)
 • دانشجویان دختر در صورت ازدواج رسمی و دائمی، چنانچه محل تحصیل یا اشتغال همسرشان (با تایید مراجع ذیربط) در شهر دیگری باشد، می توانند درخواست خود را برای انتقال اعلام نمایند.
 • انتقال دانشجویان از دوره های روزانه، شبانه و دانشگاه های غیر حضوری به دانشگاه های حضوری از قبیل روزانه و شبانه و هم چنین از دانشگاه های غیر دولتی به دانشگاه های دولتی ممنوع می باشد اما انتقال برعکس آن در صورت موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد و رعایت شرایط و ضوابط، مانعی نخواهد داشت.
 • انتقال فرزندان اعضای هیات علمی بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوطه، صورت خواهد گرفت.
 • انتقال دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل می باشند، به دانشگاه های داخلی تابع ضوابط مربوط به خود می باشد.
 • چنانچه با درخواست انتقال دانشجو موافقت گردد، دانشگاه مبدا باید در عرض یک هفته، ریزنمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نماید.
 • انتقال دانشجویان در هر مقطع تحصیلی تنها یک بار امکان پذیر است.

شرایط میهمانی دانشجویان پزشکی 1400 – 1401

دانشجویانی که درخواست میهمانی به سایر دانشگاه ها را دارند با توافق دانشگاه های مبدا و مقصد می توانند به عنوان دانشجوی میهمان، محل تحصیل خود را برای مدت کوتاهی از طریق سامانه “درخواست میمهمانی دانشجویان” به نشانی guest.behdasht.gov.ir تغییر دهند.
 
 
 • از دوره های روزانه به شبانه ممنوع می باشد . 
 • از دانشگاه های حضوری به غیر حضوری ممنوع می باشد . 
 • از دانشگاه های دولتی به غیر دولتی ممنوع می باشد . 
 • متقاضی باید حداقل معدل 12 را داشته باشد.
 • نمره دانشجو در آزمون ورودی سال تحصیلی او نباید از آخرین فرد پذیرفته شده در همان سال و در همان رشته تحصیلی دانشگاه مقصد، کمتر باشد.
 • برای درخواست میهمانی، داوطلب باید حداقل یک نیمسال را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
 • همچنین هر دانشجو می تواند تا 40 واحد درسی را به عنوان میهمان بگذراند. 
 • لازم به ذکر است که مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبداء‌ صادر می‌ گردد.