تازه های کتاب لیست کتابهای خریداری شده اردیبهشت 1398
نام کتاب  تآلیف  ترجمه  ناشر سال نشر تعداد  
تئوری های مدیریت دکتر حسین صفر زاده - مژگان فلاح یساولی   انتشارات پوران پژوهش 1396 2 1561 - 1564
آشنایی با ICD - 10 با رویکردی به روش های کدگذاری جلد دوم  یوسف مهدی پور   انتشارات حیدری 1398 2 1562 - 1636
فن آوری مدیریت اطلاعات سلامت دکتر فرحناز صدوقی و دیگران ...   انتشارات حیدری 1397 1 1563
درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت همراه با نکات کلیدی و سوالات  هاله فرساد حبیبی - مجید جنگی - فاطمه مقبلی   انتشارات حیدری 1397 3 1565 - 1566 - 1567
کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی دکتر حمید مقدسی   نشر حیدری 1395 3 1568 - 1569 - 1570
سیستم های اطلاعات مدیریت ( مفاهیم ، ساختار ، توسعه و ارزیابی ) فرحناز صدوقی   انتشارات حیدری 1398 2 1571 - 1572
 نقشه راه پرونده الکترونیک سلامت دکتر مرجان قاضی سعیدی   نشر حیدری 1398 3 1573 - 1574 -1575
بوشبرگ مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد دوم 2012 جرالد بوشبرگ - جی .آنتونی سایبرت و دیگران دکتر عفت سلیمانی - مصیب مبشری انتشارات اطمینان 1397 1 1576
بوشبرگ مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد اول 2012 جرالد بوشبرگ - جی .آنتونی سایبرت و دیگران دکتر عفت سلیمانی - مصیب مبشری انتشارات اطمینان 1397 3 1577 - 1578 -1579
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دکتر مرجان قاضی سعیدی و دیگران ...   انتشارات حیدری 1397 3 1580 - 1581 - 1582
انفورماتیک پرستاری مهدی حبیبی کولایی  - راحله سالاری و دیگران ...   انتشارات حیدری 1398 2 1583-1584
بوشانگ علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها فیزیک ، رادیوبیولوژی و حفاظت بوشونگ ،استوارت سی دکتر داریوش شهبازی گهرویی انتشارات اطمینان 1397 2 1585 - 1586
راهنمای سی تی اسکن برای تکنولوژیست  لوئیز رومانس حسین جمله انتشارات آنا طب 1398 2 1587 - 1588
انفورماتیک زیست پزشکی جلد اول 2014 شورتلیف، ادوارد هانس دکتر مصطفی لنگری زاده انتشارات حیدری 1397 2 1589 - 1590
انفورماتیک زیست پزشکی جلد دوم 2014 شورتلیف، ادوارد هانس دکتر مصطفی لنگری زاده انتشارات حیدری 1396 2 1591 - 1592
بانک سوالات انفورماتیک پزشکی  فاطمه مقبلی - مجید جنگی - دکتر مجید خادم رضائیان - اعظم زهره کرمانی - محسن سلیمانی   انتشارات حیدری 1394 2 1593 - 1594
کلیات پزشکی 1 و 2  دکتر منیر نوبهار - دکتر عباسعلی وفایی   انتشارات بشری 1397 2 1595 - 1596
پرونده الکترونیک سلامت استانداردها و معماری  دکتر رضا صفدری و دیگران   انتشارات حیدری 1395 2 1597- 1598
روش های پرستاری اورژانس  جین ای ، پروئل دکتر شاهرخ علی نیا  - نسرین سرابی جامعه نگر 1397 2 1599 - 1600
سیستم های اطلاعات مرا قبت سلامت (وگر) کارن ویجر- فرانسیس ویکهام لی- جان پاتریک گلیزر دکتر فرحناز صدوقی - دکتر لیلا غلامحسینی و دیگران انتشارات حیدری 1398 3 1601 - 1602 -1603
فرآیند کاوی اکتشاف ، انطباق و بهبود فرآیند ها آلست ، ویل وان در  دکتر مصطفی لنگری زاده و دیگران انتشارات حیدری 1396 2 1604 - 1605
مدیریت پروژه در فناوری اطلاعات مراقبت سلامت کوپلن - اسکات دکتر فرحناز صدوقی و دیگران انتشارات حیدری 1395 3 1606 - 1607 -1608
درسنامه جامع دکتری تخصصی (رشته های مدیریت اطلاعات بهداشتی ، ...... دکتر لیلا شاهمرادی   انتشارات حیدری 1396 2 1609 - 1610
آموزش گام به گام روش های احیلی قلبی ریوی  دکتر ملاحت نیک روان مفرد - حسین شیری   انتشارات حیدری 1396 2 1611 - 1612
اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی عزیز شهرکی واحد و دیگران   جامعه نگر 1397 3 1613 -1614 -1615
فناوری اطلاعات سلامت دکتر فرحناز صدوقی و دیگران ...   انتشارات حیدری 1397 2 1616 - 1617
مدیریت فناوری اطلاعات سلامت دکتر ماشالله ترابی و دیگران ...   انتشارات حیدری 1397 2 1618 - 1619
انفورماتیک سلامت جلد اول دکتر مصطفی لنگری زاده و دیگران ...   انتشارات حیدری 1396 1 1620
انفورماتیک سلامت جلد دوم دکتر مصطفی لنگری زاده و دیگران ...   انتشارات حیدری 1396 1 1621
طبقه بندی های بین المللی اطلاعات سلامت دکتر مریم احمدی و دیگران   انتشارات جعفری 1398 2 1622 - 1623
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان   سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها  1397 1 1624
فن آوری مدیریت اطلاعات سلامت دکتر فرحناز صدوقی - مرجان قاضی سعیدی - خلیل کیمیافر و دیگران ...   انتشارات حیدری 1397 1 1625
مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان   سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها  1395 1 1626
مبانی و تکنیک های سی تی اسکن اسپیرال و مولتی اسلایس جعفر ایزدی   انتشارات نور دانش 1398 2 1627 - 1628
راهنمای مقاله نویسی در علوم پزشکی اعظم شریفی - دکتر علیرضا خاتونی و دیگران ...   نشر جامعه نگر 1395 2 1629 - 1630
راهنمای جامع کد گذاری بیماری ها براساس ICD - 10 دکتر مریم احمدی و دیگران   انتشارات حیدری  1398 3 1631 - 1632 - 1633
آشنایی با ICD - 10  با رویکردی به روش های کدگذاری  جلد اول یوسف مهدی پور   انتشارات حیدری 1398 2 1634 - 1635
مرور سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه دکتر محمدرضا مقصودی و دیگران ...   انتشارات آرتین طب 1396 2 1637 - 1638
درسنامه ارزیابی فناوری سلامت زهرا حیدری فرد   انتشارات حیدری 1398 2 1639 - 1640
روش های ارزشیابی در انفورماتیک سلامت برندر  دکتر بهلول رحیمی، الهه گوزلی انتشارات حیدری 1394 2 1641 - 1642
اصول تاریکخانه در رادیوگرافی قاسم بنی احمدی - حمیدرضا پناهنده   انتشارات حیدری 1398 2 1643 - 1644
تکنیک های آناتومیک فیزیولوژیک MRI  از فیزیک تا تشخیص ایوب رستم زاده - نوید سرمست علیزاده و دیگران   انتشارات حیدری 1398 1 1645
داده پردازی بهداشتی دکتر حمید مقدسی   انتشارات جعفری 1393 3 1646 - 1647 - 1648
تکنیک های تصویربرداری در MRI وست بروک - کاترین وحید روح پرور - معصومه آهنگر انتشارات حیدری 1397 2 1649 - 1650
چکیده ی تکنیک های تصویربرداری و پاتولوژی های رایج سر و گردن و ستون فقرات اشکان حجازی و دیگران   انتشارات حیدری 1396 2 1651 - 1652
چکیده ی تکنیک های تصویربرداری و پاتولوژی های رایج تنه اشکان حجازی و دیگران   انتشارات حیدری  1396 2 1653 - 1654
بررسی تصویربرداری پزشکی بیماری های شایع سیستم اعصاب مرکزی محی الدین ارین  - فاطمه جعفری و دیگران   انتشارات آنا طب 1397 2 1655 - 1656
اصول تکنیکی CT اسکن در تصویربرداری عصبی همراه با مباحث فیزیکی و بالینی دکتر شهرام دارابی  - فاطمه امیری و دیگران    انتشارات حیدری  1398 2 1657 - 1658
سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی دکتر رضا صفدر ی - عاطفه جمالپور   انتشارات حیدری  1394 1 1659
تکنولوژی جراحی چشم لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر 1395 2 1660 - 1661
تکنولوژی جراحی اورولوژی لیلا ساداتی و دیگران ...     انتشارات جامعه نگر 1395 1 1662
تکنولوژی جراحی اطفال  لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر 1396 2 1663 - 1664
تکنولوژی جراحی زنان و مامایی لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر 1397 1 1665
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی  فاطمه قارداشی   انتشارات جامعه نگر 1398 2 1666 - 1667
خون شناسی و انتقال خون زهرا پور فرزاد و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر  1392 2 1668 - 1669
تکنولوژی جراحی توراکس ، قلب و عروق  لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر  1397 2 1670 - 1671
مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 1  حمیدرضا کوهستانی و دیگران   انتشارات جامعه نگر 1396 5 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676
مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 2  حمیدرضا ابراهیمی فخار - حمیدرضا کوهستانی و دیگران   انتشارات جامعه نگر 1397 5 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681
تجهیزات الکتریکی اتاق عمل واحد استریلیزاسیون حسین علی نسایی - اسماعیل محمد علی طایفه   انتشارات جامعه نگر 1394 2 1682 - 1683
تکنولوژی جراحی ENT، فک و صورت ویراست دوم لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر 1396 1 1684
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر 1398 1 1685
تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر 1398 3 1686 - 1687 - 1688
تکنولوژی جراحی ارتوپدی  لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر 1398 2 1689 - 1690
تکنولوژی جراحی اعصاب  لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر 1396 3 1691 - 1692 - 1693
روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت  دکتر قهرمان محمودی - دکتر محمد خادملو   آرتین طب 1392 4 1694 - 1695 - 1696 - 1697
تفسیر تصاویر رادیوگرافی ریه برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دکتر علی شریف پور و دیگران ...   آرتین طب 1393 2 1698 - 1699
تکنولوژی عامل و نظام اطلاعات سلامت دکتر رضا صفدری و دیگران ...   انتشارات حیدری 1395 2 1700 - 1701
فوریتهای پزشکی در بلایا عزیز شهرکی واحد و دیگران ...   انتشارات سالمی 1392 5 1702 - 1703 -1704 -1705 - 1706
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد سوم جراحی های زنان ، مامایی و اورولوژی لیلا ساداتی و دیگران ...   انتشارات جامعه نگر 1398 5 1707 - 1708 -1709 - 1710 -1711
اصول بیهوشی میلر 2018 مانوئل پاردو ، رونالد دی میلر دکتر جواد صادقی و دیگران ... انتشارات آرتین طب 1396 3 1712 - 1713 - 1714
فرهنگ اصطلاحات پزشکی دکتر حمید مقدسی   انتشارات حیدری 1398 2 1715 - 1716
الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی چشم ویراست شانزدهم جلد4 ( 2019) روتروک ، جان سی لیلا ساداتی و دیگران ... انتشارات جامعه نگر 1398 5 1717 - 1718 -1719 -1720 -1721
الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی گوش ، حلق و بینی( ENT ) ویراست شانزدهم جلد 5 (2019) روتروک ، جان سی لیلا ساداتی و دیگران ... انتشارات جامعه نگر 1398 5 1722 - 1723 -1724 -1725 -1726
الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی اعصاب ویراست شانزدهم جلد 7 (2019 ) روتروک ، جان سی لیلا ساداتی و دیگران ... انتشارات جامعه نگر 1397 5 1727 - 1728 -1729 -1730 -1731
الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی پلاستیک و ترمیمی ویراست شانزدهم جلد 8 (2019 ) روتروک ، جان سی لیلا ساداتی و دیگران ... انتشارات جامعه نگر 1397 5 1732 - 1733 -1734 -1735 -1736
الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی اطفال ویراست شانزدهم جلد 10 (2019 ) روتروک ، جان سی لیلا ساداتی و دیگران ... انتشارات جامعه نگر 1398 5 1737 -1738 -1739 -1740 -1741
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد اول جراحی عمومی ویراست پنجم 2018 فرای ، کوین بی لیلا ساداتی و دیگران انتشارات جامعه نگر 1398 5 1742 -1743 -1744 -1745 -1746
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد دوم جراحی چشم، ENT ، فک وصورت ویراست پنجم 2018 فرای ، کوین بی لیلا ساداتی و دیگران انتشارات جامعه نگر 1398 5 1747 -1748 -1749 -1750 -1751
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد چهارم جراحی اعصاب ویراست پنجم 2018 فرای ، کوین بی لیلا ساداتی و دیگران انتشارات جامعه نگر 1398 5 1752 - 1753 -1754 -1755-1756
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد پنجم جراحی پلاستیک و ترمیمی ویراست پنجم 2018 فرای ، کوین بی لیلا ساداتی و دیگران انتشارات جامعه نگر 1398 5 1757 -1758 -1759 -1760 1761
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد ششم جراحی ارتوپدی ویراست پنجم 2018 فرای ، کوین بی لیلا ساداتی و دیگران انتشارات جامعه نگر 1398 5 1762 - 1763 - 1764 -1765 -1766

 

تازه های کتاب