ماه مهمانی خدا مبارک

ماه مهمانی خدا مبارک

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشکده پیراپزشکی

این دهان بستی دهانی باز شد

ماه مهمانی خدا مبارک

حلول ماه رمضان ، ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد 

این دهان بستی دهانی باز شد 
تا خورنده‌ی لقمه هاي راز شد

 
لب فرو بند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی كن شتاب


گر تو اين انبان ز نان خالي كنی
پر ز گوهرهای اجلالي كنی


طفل جان از شير شيطان باز كن
بعد از آنش با ملك انباز كن


چند خوردي چرب و شيرين از طعام
امتحان كن چند روزي در صيام


چند شبها خواب را گشتي اسير
يك شبي بيدار شو دولت بگير

آقای کوچ پی ده
تهیه کننده:

آقای کوچ پی ده

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *