بازدید از کاروانسرای لاسجرد به مناسبت روز دانشجو 98

بازدید از کاروانسرای لاسجرد به مناسبت روز دانشجو 98

بازدید از کاروانسرای لاسجرد به مناسبت روز دانشجو 98

 بازدید از کاروانسرای لاسجرد به مناسبت روز دانشجو

به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو سه شنبه 18 آذر ماه مراسم بازديد از كاروانسراي شاه عباسي لاسجرد برگزار شد . در اين مراسم آقاي دكتر حجازي رئيس دانشكده حجت الاسلام و المسلمين مهدوي نژاد به همراه آقاي جوادي فر مدير امور دانشجويي دانشگاه و ديگر معاونين و همكاران و اساتيد دانشكده حضور داشته و از كاروانسرا به همراه دانشجويان بازديد كردند . در اين مراسم با اهدا لوح تقدير و جوايزي از دانشجويان برتر رشته هاي ورزشي همچون كيكبوكسينگ و فوتسال و ...

بازدید از کاروانسرای لاسجرد به مناسبت روز دانشجو 98

به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو سه شنبه 18 آذر ماه مراسم بازديد از كاروانسراي شاه عباسي لاسجرد برگزار شد . در اين مراسم آقاي دكتر حجازي رئيس دانشكده حجت الاسلام و المسلمين مهدوي نژاد به همراه آقاي جوادي فر مدير امور دانشجويي دانشگاه و ديگر معاونين و همكاران و اساتيد دانشكده حضور داشته و از كاروانسرا به همراه دانشجويان بازديد كردند . 

در اين مراسم با اهدا لوح تقدير و جوايزي از دانشجويان برتر رشته هاي ورزشي همچون كيك بوكسينگ و فوتسال و ... و نفرات برتر جشنوار غذا و نمايشگاه دستاوردهاي دانشجويي قدرداني شد . 

کلمات کلیدی
آقای کوچ پی ده
تهیه کننده:

آقای کوچ پی ده

تصاویر