خریداری نرم افزار آذرسا در پاییز 1398
خریداری نرم افزار آذرسا در پاییز 1398

خریداری نرم افزار آذرسا در پاییز 1398

با توجه به راه اندازی کتابخانه دانشکده پیراپزشکی و نیاز ضروری کتابدار و دانشجویان به اطلاعات مریوط به کتاب ها و استفاده بهینه از منابع، نرم افزارتحت وب آذرسا خریداری و به زودی در کتابخانه دانشکده راه اندازی می شود . به منظور بهره برداری بهتراز این نرم افزار برای مراجعین کارگاههایی جهت آموزش و استفاده از این نرم افزار برگزار خواهد شد.

تقدیر از کتابداران در هفته کتاب
تقدیر از کتابداران در هفته کتاب

تقدیر از کتابداران در هفته کتاب

ه مناسبت هفته کتاب و روز کتابدار در تاریخ دوشنبه 27 آبان مراسمی با حضور دکتر کبیری و روسای دانشکده ها (با حضورجناب آقای دکترحجازی رئیس دانشکده پیراپزشکی ) و تعدادی از معاونین پژوهشی دانشکده و مدیران ، از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی
برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی

برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی

چهاردهمین نمایشگاه کتب تخصصی علوم پایه و بالینی از تاریخ 20 الی 30 مهرماه 1398 در مجتمع آموزشی