اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر سال 98

اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر سال 98

اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر سال 98

دکتر حجازی,

در ابتدا آقاي دكتر حجازي ضمن خوش آمد گويي به حاضرين در جلسه در مورد رعايت پوشش حرفه ايي دانشجويان ، نحوه راهنمايي و تذكر به دانشجويان ، نحوه توصيه امر به معروف و نهي از منكر و مشاركت كليه اساتيد و كاركنان تأكيد و مطالبي را مطرح كردند .

اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر سال 98

اولين جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشكده در سال تحصيلي 99-98 در محل دانشكده با حضور آقاي دكتر حجازي رئيس دانشكده پيراپزشكي ، آقاي دكتر كاهويي معاونت آموزشي ، خانم عبدوس مسئول اداره آموزش ، آقاي تجلي مدير فرهنگي دانشگاه ، آقاي دكتر علايي مدير گروه بيهوشي ، اتاق عمل و فوريت هاي پزشكي ، آقاي صفا ، آقاي شجاعي مسئول كميته انظباطي دانشگاه ، خانم رحيم بيگي كارشناس كميته انظباطي دانشگاه و آقاي عليزاده و خانم نبوي نماينده بسيج دانشجويي تشكيل گرديد .

در ابتدا آقاي دكتر حجازي ضمن خوش آمد گويي به حاضرين در جلسه در مورد رعايت پوشش حرفه ايي دانشجويان ، نحوه راهنمايي و تذكر به دانشجويان ، نحوه توصيه امر به معروف و نهي از منكر و مشاركت كليه اساتيد و كاركنان تأكيد و مطالبي را مطرح كردند . 

در ادامه نيز ايشان با تأكيد بر نياز به برنامه ايي جامع جهت مشاركت همه جانبه تأكيد كردند . 

کلمات کلیدی
آقای کوچ پی ده
تهیه کننده:

آقای کوچ پی ده